İletişim

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerimizden Sosyal Bilimler Alanında Büyük Başarı


TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 2. döneminde Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet Ciğerci’nin yürütücülüğünde "Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı-BİNBİRÇABA" kapsamında sunulan "223K444" numaralı TÜBİTAK 1001 projesi desteklemeye hak kazandı.

Projede aynı zamanda Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Kesik ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yıldırım araştırmacı olarak yer alıyor. 24 ay sürecek projede ilkokul Türkçe derslerinde yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin temel dil becerilerini bütüncül olarak öğrenebilecekleri ve üst düzey düşünme becerilerini aktif kullanacakları öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımı, denenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Akademisyenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.