İletişim

Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda Hızla İlerliyoruz

 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Hale GÜLER KARA’nın yürütücülüğünde 2 adet TÜBİTAK ve 1 adet TUSEB projesi desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından açıklanan proje sonuçlarına göre Üniversitemiz gurur verici sonuçlar elde etmeye devam ediyor.

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Hale GÜLER KARA’nın yürütücülüğünde 1002-A, 1001-ÇABA TÜBİTAK projeleri ile TUSEB-A projesi desteklenecek.

TÜBİTAK “1001-ÇABA Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı” ve “1002-A Hızlı Destek Programı” kapsamında; kemoterapi dirençli solid tümörlerde CRISPR ve farklı gen düzenleme teknolojileri kullanılarak ilaç direncini kıracak yeni terapötik hedefler belirlenecek. Bu sayede yüksek ölüm oranına sahip akciğer ve meme kanseri için etkin tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanarak ilaç veya gen tedavisi yaklaşımlarının önü açılacak.

“TUSEB-A Acil Ar-Ge Proje Destek Programı” kapsamında da daha önce tamamlanmış TÜBİTAK projesinin in vivo validasyon çalışmaları yapılacak. Çalışmada, yeni kanser köklülük kinaz inbitörünün xenograft over kanseri modeli üzerindeki anti-tümoral etkileri araştırılacak. Projede; over kanseri kök hücrelerini hedefleyen yeni bir ajanın tedavi protokollerinde yer alabilmesi hedefleniyor.

Proje, önemli araştırmacıların yer aldığı farklı üniversiteler ile iş birliği içerisinde yürütülecek. Proje ekibinde Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Neslihan Pınar ÖZATEŞ, Prof. Dr. Halit AKBAŞ, Prof. Dr. Feridun AKKAFA, Prof. Dr. Fuat DİLMEÇ, Ege Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Buket KOSOVA, Doç. Dr. Vildan BOZOK, Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ, Arş. Gör. Çevik GÜREL, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Şerif ŞENTÜRK, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenay GÖRÜCÜ YILMAZ ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Çağdaş AKTAN yer alıyor.

Akademisyenlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.