İletişim

Üniversitemiz, Bölgesel Kalkınma, Yatırım ve İşbirliği Fuarına Katıldı

 

Üniversitemiz ve Şanlıurfa Teknokent, Şanlıurfa’da fuarcılık alanında sektör devlerini bir araya getiren ve Şanlıurfa’ya yatırımcı çekme gayretiyle çalışmalarını sürdüren Urfa Kültür ve Bilişim A.Ş tarafından düzenlenen Bölgesel Kalkınma, Yatırım ve İşbirliği Forum ve Fuarına  katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen Üniversitemiz, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın da desteklediği Bölgesel Kalkınma Yatırım ve İşbirliği Forum ve Fuarında, Ziraat Fakültemizin geliştirdiği Akıllı Tarım Uygulamaları ve Kırsal Kalkınma paneli de düzenlendi.

Moderatörlüğünü Rektör Yardımcımız ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer’in yaptığı panelde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Suat Kaymak ve Ziraat Fakültemiz Öğretim Üyesi ve Akıllı Tarım Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Şenbayram sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Panel başkanı Prof. Dr. Mehmet Hançer; 30 yıl önce kırsalda yaşayan insanımızın, verim düşüklüğü, ürün ucuzluğu nedeni ve geçim sıkıntısı ile başlattıkları köyden kente göçün artık yeni bir evreye girdiğini belirterek bu evrenin son iki yılda içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde daha da belirgin hale geldiği ve bu nedenle kırsalda üretilen tarım ve hayvancılık ürünlerinin değerlenmesi ile tersine göçün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bunun yanısıra, son 1 yılda artan enflasyonist baskılar ve emtiya fiyatlarındaki aşırı fiyatlanmanın bu döngüyü olumsuz yönde etkileyebileceği ve özellikle bu sene daha belirgin hissettiğimiz küresel ısınmanın da durumu daha vahim kıldığını söyledi. Bu nedenle kırsal kesim üretim girdileri olan ilaç ve gübre gibi petro-kimyasalların ve özellikle suyun daha teknolojik ve akıllı yaklaşımlarla yönetilmesinin artık elzem olduğunu vurguladı. Panel konusunun da problemin hassas tarım gibi teknolojik unsurlarla çözümüne yönelik son yıllarda, kamu ve özel sektör tarafından yapılan çalışmaların özet sunulmasıdır dedi. 

Harran Üniversitesi’nde yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak gübre ve su kullanım etkinliğinin arttırılması konularında yürütüldüğünü söyleyen Ziraat Fakültemiz ve Akıllı Tarım Sistemleri Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Şenbayram: “Sulamada yapacağımız herhangi bir tasarruf özellikle üreticilerin gelirlerinin artışına büyük oranda katkı sağlayacaktır. Sulamayı nasıl optimize edebiliriz? Doğru zamanda, doğru yöntem ve doğru miktarda su ve gübre kullanımının teknolojik yöntemlerle belirlenmesi sayesinde üreticilerin karlılığının önemli derecede arttırılabileceğini yaptığımız çalışmalarla gösterdik. Yürüttüğümüz çalışmalarla su ve gübre tasarrufunu sağlayacak akıllı yazılım ve donanımların geliştirilmesini sağlamak öncelikli hedefimiz” dedi.

Bölgesel Kalkınma, Yatırım ve İşbirliği Fuarının son gününde ise “Sonuç Bildirgesi” paneli gerçekleşti.

Panelin Sonuç Bildirgesinde; işbirliğinin kalkınma sürecindeki önemi, Şanlıurfa’nın sahip olduğu sosyo-ekonomik yapının avantaja dönüştürülebilecek özelliklere sahip olmasının taşıdığı önem ve forumda çeşitli paydaşlarca ele alınan konu başlıklarının yazılı çıktısının rapora dönüştürüleceği konuları üzerinde duruldu.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Esra Siverekli’nin yaptığı panelde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ.Berkay Aydilek ile birlikte "Sonuç Bildirgesi" sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panel soru cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

 

Kaynak: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü