İletişim

 

VİZYON

Bilimsel araştırmaları ve eğitim öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olmaktır.
 

MİSYON


Evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, sorgulayan, araştıran ve sürekli gelişmeyi hedef edinen, üretken bireyleri topluma kazandıran ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynayan bir kurumdur.