İletişim

Burs ve Destekler Koordinatörlükleri

Mevlana Değişim Programı:
Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören bir programdır. 

Farabi Değişim Programı:
Yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu:
Ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için YÖK tarafından verilen bir doktora burs programıdır.


 

 

YÖK Destek Bursu:
2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak yükseköğretim sistemimizde her düzeyde niteliğin arttırılmasına yönelik ülkemiz için büyük önem arz eden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki desteklenmesine karar verilen lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık burs programıdır.


 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları kapsamında lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırması yoluyla öğretim üyesi yetiştirmesine ilişkin bir projedir.


 

 

YLSY Bursu:
Türkiye Cumhuriyeti tarafından not ortalaması 2,50 üzerinde olan ve burs için gerekli şartları sağlayan öğrencilere yurt dışı yüksek öğrenimleri süresince verilen eğitim yaşam konaklama vs gibi giderlerin karşılandığı bir burs programıdır.